Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Satsa gärna på e-sport, men gå inte ut för hårt

22 november, 2018

E-sport har tagit världen med storm och många frågar sig hur långt utvecklingen egentligen kan nå. Idag har intresset för industrin vuxit sig så stort att sporten till och med diskuteras som ny OS-gren till 2024. För den som inte har vad som krävs för att vinna de stora prispengarna växer istället nya spännande investeringsmöjligheter fram.

Goldman Sachs beräknar att den globala e-sportekonomin kommer att växa med närmare 35 procent årligen fram till 2022. Av den totala omsättningen står idag annonserande företag för en betydande majoritet. Bredvid står flera andra sektorer som nyfiket följer utvecklingen.

I toppen av e-sporthierarkin hittar vi globala giganter som exempelvis EA som utvecklar både spel och plattformar där e-sportturneringarna kan äga rum. Filip Boman, ansvarig förvaltare av Öhman Global Growth, menar att den globala marknaden för e-sport redan idag visar fina tendenser som ger positiva indikationer om framtiden:

– Med över 200 miljoner e-sporttittare varje månad är det nästan en underdrift att tala om sektorn som ”lovande”. Vi har bland annat investerat i EA som har en ledande roll inom spelutveckling och kunde köpas till ett bra pris. Det är ett bolag som kan dra fördel av e-sportens snabba utveckling, säger han.

På den svenska marknaden finns det flera uppstickare som spås en lovande framtid när sektorn utvecklas. Ett bolag som länge haft en stabil position på marknaden är mediebolaget MTG som nu exponerar sig mot e-sporten genom storsatsningen MTGx – bland annat med fokus på internationella turneringar, proffsligor och en egen e-sportkanal som sänder dygnet runt.

– E-sporten är fortfarande en ung marknad där man söker en tydlig väg framåt och testar mycket nytt. Men allt tyder på att sektorn på längre sikt innehåller många lovande investeringsmöjligheter. Det räcker att se på ungdomarnas spelande idag för att förstå att marknaden för e-sport och e-sportsändningar kommer att fortsätta utvecklas framöver. Vi bedömer att MTGx är en stabil medieaktör med goda tillväxtmöjligheter under de kommande åren, säger Stefan Kopperud, ansvarig förvaltare av Öhman Småbolagsfond.

Utvecklingen för världens e-sport har en krokig väg framåt. Men det råder inga tvivel om att den nya marknaden har kommit för att stanna – och fortsätta växa.

Läs mer om Öhman Global Growth

Läs mer om Öhman Global Hållbar

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen.