Stora möjligheter i små bolag

23 oktober, 2018 • Nyheter

Stefan Kopperud är en av Sveriges mest hyllade småbolagsförvaltare. I raden av utmärkelser utnämndes tidigare i år hans fond Öhman Sweden Micro Cap till årets bästa småbolagsfond av fondanalysföretaget Morningstar. Men hur blir man då en framgångsrik förvaltare? Och varför är småbolagsinvesteringar rätt väg att gå? Detta berättade Stefan Kopperud om under en välbesökt #öhmanlunch på Mäster Samuelsgatan i Stockholm.

– När jag började min karriär som investerare i början av 90-talet var det inte särskilt populärt att investera i mindre bolag. Den globalisering som då ägde rum fick istället de flesta att titta på större bolag och multinationella koncerner som man tänkte sig kunde hantera förändringen bäst, inleder Stefan Kopperud.

Sedan dess har utvecklingen för världens småbolag gått spikrakt uppåt och Stefan har haft stora framgångar i sin småbolagsförvaltning. Med sin fond Öhman Sweden Micro Cap och har han i åtta av de senaste tio åren lyckats slå index. Samma fond har även visat starkast utveckling inom sin fondklass under de senaste 15, 10 och 5 åren.

Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.
Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.

– Utvecklingen för mindre bolag har under en längre tid gett oss goda möjligheter att investera långsiktigt och nå god avkastning. Sedan 2005 har vi sett att investeringar i svenska småbolag (CSRXSE) gett 80 procent högre avkastning än investeringar i större bolag (OMXS30GI), säger Stefan Kopperud och fortsätter:

– En vanlig missuppfattning är, enligt mig, att småbolagsinvesteringar innebär en mycket större risk än investeringar i större bolag. Det finns visserligen en lägre likviditet under kortare perioder hos de mindre bolagen. Men man ska komma ihåg att små bolag har lättare att anpassa verksamheten under tuffare tider och att de ofta har större tillväxtmöjligheter än större bolag.

Teknikdrivna trender tongivande för utvecklingen

Den teknologiska utvecklingen pågår i en rasande takt vilket har bidragit till såväl beteendeförändringar i samhället som nya affärsmodeller för bolagen. Stefan Kopperud menar att utvecklingen varit tacksam för mindre bolag och nya startups.

– Sällan har utvecklingen gått så snabbt som den gör idag, och hittills har vi sett att mindre bolag och startups varit de som lyckats bäst i att leda förändringen och kapitalisera på den. Vi ser till exempel hur giganter som H&M och bankerna nu utmanas av mindre IT-bolag, säger han.

Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.
Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.

De senaste åren har också fler små bolag sett dagens ljus. Sedan 2012 har omkring 80 nya småbolag noterats på Stockholmsbörsen och om man tittar bredare är det ännu fler. Inte minst nya bio- och medicinteknikbolag bidrar till ett intressant läge för dagens småbolagsförvaltare, menar Stefan Kopperud:

– Hälsovårdssektorn är ett spännande tillväxtområde där vi nu ser många nyintroduktioner av småbolag. Det svenska bioteknikföretaget Alligator är ett bolag som vi investerat i och tror mycket på framöver. Hälsovårdsbolagen Medicover, Arjo och Biogaia är andra spännande innehav som vi har i våra fonder.

Att den digitala utvecklingen har varit en avgörande faktor för utvecklingen inom i stort sett alla branscher är ingen överdrift. Även bland småbolagen har teknikdrivna trender varit starkt tongivande för utvecklingen.

– Ett av våra absolut största innehav är MTG som nu satsar mycket på den snabbt växande e-sporten, säger Stefan Kopperud och fortsätter:

– Gemensamt för alla våra innehav och prospekt är att vi tittar på aspekter som tillväxtpotential, kundstrukturer, förvärvsplaner, företagsledning, nyckelmarknader och produkter. Om alla pusselbitar faller på rätt plats är vi beredda att investera.

Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.
Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.

Bolagsbesök en viktig nyckel

Inom de två fonderna, Öhman Sweden Micro Cap och Öhman Småbolagsfond, går det att hitta bolag med helt olika karaktärer som it- och hälsovårdsföretag samt industribolag bland fondinnehaven.

– Jag föredrar att inte ha någon särskild inriktning vad gäller kriterier eller förvaltningsstil. Jag fokuserar inte heller särskilt mycket på hur marknaden ser på företagen gällande värde och tillväxt, det är faktorer som varierar över tid. Därför kan de fonder som jag ansvarar för innehålla helt olika typer av bolag, säger Stefan Kopperud.

Istället lyfter han fram den kontinuerliga och nära relationen med bolagen som en av de absolut viktigaste nycklarna till goda investeringar. Tillsammans med förvaltningsteamet besöker Stefan ofta de bolag som han investerat i eller är nyfiken på. På så sätt får han en direkt insyn i verksamheten och bolagsledningarna.

– En viktig del är att lära känna bolagen. Vi vill så ofta som möjligt besöka de bolag som vi investerar i eller är nyfikna på. Att på nära håll se fabriker eller lokaler och få direkt insyn i hur bolagen styrs gör det lättare för oss att fatta beslut om huruvida vi vill investera, säger Stefan Kopperud och fortsätter:

–Vid ett och samma bolagsbesök på ett svenskt mindre industribolag kan vi få en överblick över hela verksamheten och de produkter som bolaget säljer eftersom hela verksamheten finns på en och samma plats. Det är svårt att göra samma sak med ett multinationellt industribolag med hundratals fabriker över hela världen.

Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.
Stefan Kopperud, fondförvaltare hos Öhman.

Fortsatt intressant

Sedan sommaren har marknaden varit tudelad. Å den positiva sidan ser vi att stimulanserna fortfarande är stora även om de minskar.  Sedan har vi inte heller haft någon bubbla i marknaden, vilket är den vanliga situationen inför en tydlig nedgång. Å den negativa sidan kan vi se svaga tendenser till avmattning av tillväxttakten. Stefan Kopperud menar dock att läget fortfarande är lovande för investerare.

– I ett historiskt perspektiv ser tillväxten god ut, även om takten avtagit. Hade vi sett dagens nivåer för 5-10 år sedan hade vi förmodligen tyckt att det var väldigt bra. Och även under perioder av viss avmattning finns det goda chanser till bra investeringar. Jag har gjort några av mina absolut bästa investeringar under perioder av ekonomisk nedgång. Till exempel i samband med finanskrisen då vi valde att investera i polymerkoncernen Hexpol. Det visade sig vara ett bra beslut, säger han.

Dagens snabba digitala utveckling skapar ett gynnsamt läge för nya bolag att äntra scenen. För den som gör sin läxa finns det många investeringsmöjligheter bland småbolag, avslutar Stefan Kopperud.

Den 22 november bjuder Öhman in till ännu en spännande #öhmanlunch. Då berättar vi om vår populäraste fond – Öhman FRN-fond. Hoppas vi ses då!

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Tomas Bristedt

Head of Sales Öhman Fonder och värd för #öhmanlunch

08 407 59 93
tomas.bristedt@ohman.se


Stefan Kopperud

Fondförvaltare, Öhman Fonder

stefan.kopperud@ohman.se