Småbolagsproffset Stefan Kopperud

9 mars, 2018 • Nyheter

Idag blev det klart att Öhman Sweden Micro Cap utnämns till årets bästa småbolagsfond av fondanalysföretaget Morningstar. Bakom fonden står Stefan Kopperud som åtta av de senaste tio åren lyckats slå index. Med över 20 år som ansvarig förvaltare av fonden har han byggt upp en svårslagen branscherfarenhet. Här berättar han om framgångarna.

Fonden är vinnare bland Sverigefonder de senaste fem, tio och 15 åren, med stark comeback under 2017, plus att samma person skött fonden ända sedan starten för 20 år sedan.

Så lyder motiveringen till utmärkelsen som utser Stefan Kopperud och hans förvaltningsteam till årets bästa småbolagsförvaltare. Morningstars bedömning bygger på sex utvalda kategorier som är av särskilt stort intresse hos svenska fondsparare, samt en granskning av de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren (med tonvikt på 2017). Vi satte oss ner med Stefan för att höra mer om framgångarna och kliva in i hans värld av småbolagsinvesteringar.

Bakom fonden står Stefan Kopperud som sju av de senaste tio åren lyckats slå index. Med över 20 år som ansvarig förvaltare av fonden har han byggt upp en svårslagen branscherfarenhet.
Bakom fonden står Stefan Kopperud som åtta av de senaste tio åren lyckats slå index. Med över 20 år som ansvarig förvaltare av fonden har han byggt upp en svårslagen branscherfarenhet.

Du har snart varit småbolagsförvaltare i 25 år. Vilka fördelar ger den erfarenheten?

– Det innebär att jag följt bolagen i många år och kunnat lära mig mer om hur de exempelvis klarar sig genom konjunktursvängningar. En stor del av småbolagsförvaltningen går ut på att bygga upp en kunskapsbas om bolagen som vi sedan använder i vår förvaltning. Där har erfarenheten en stor betydelse.

Vilka slags investeringar går att hitta i fonden?

– Fonden har i sig ingen särskild inriktning så det går att hitta bolag med helt olika karaktärer i fondportföljen. Vi försöker hela tiden att identifiera de allra bästa bolagen inom alla olika sektorer och det är våra aktieval som lägger grunden för hur framgångsrika vi blir. Vi letar alltid efter bra försäljningsutveckling och vinsttillväxt i kombination med en bra balansräkning. Vi fokuserar inte specifikt på hur marknaden ser på företagen som värde-, tillväxt- eller kvalitetsbolag för vi vet att dessa faktorer varierar över tid.

Vad är det viktigaste för dig när du väljer ut enskilda innehav?

– Som småbolagsförvaltare är det väldigt viktigt att de bolag som vi investerar i har någon form av tillväxt. Ju mindre bolagen är desto viktigare blir detta. När vi analyserar ett bolag så tittar vi på många olika faktorer, bland annat på deras produkter, kundtillväxt, förvärvsmöjligheter eller möjlighet att ta sig in på nya marknader.

Hur ser den processen ut?

– En viktig del är att lära känna bolagen. Jag försöker så ofta jag hinner att besöka de bolag som vi investerar i och även göra företagsbesök hos bolag som vi är nyfikna på. Genom att se deras fabriker och lokaler samt ta del av hur de styrs så ökar vi våra chanser att ta rätt investeringsbeslut. Därefter fördjupar vi analysen ytterligare innan vi slutligen fattar beslut om huruvida bolaget ska ingå i portföljen.

Du nämner att det finns en stor mångfald i fondportföljen. Finns det några intressanta innehav som du vill nämna?

– Ja, det finns en mängd intressanta bolag i fonden. Vi har ett antal bolag som vi varit investerade i länge och som vuxit bra över tid. Ett företag som just nu växer starkt inom tre olika affärsområden är Nolato som jobbar framgångsrikt med formsprutad plast. Sedan har vi även investerat i Beijer Ref som driver på konsolidering av kylgrossistmarknaden där miljö- och energibesparingar är viktiga drivkrafter.

Ser du några spännande tillväxtområden just nu?

– Jo då, jag ser många. Ett exempel är hälsovårdssektorn som är ett område som har vuxit mycket under de senaste åren och där ser vi just nu många nyintroduktioner av småbolag. Det är bolag som ofta är beroende av utfallet av enskilda produkter eller utvecklingen av nya läkemedel och det är därför positivt att kunna bredda innehavet för att minska risken. Och precis som med alla våra andra investeringar i fonden så tittar vi på de enskilda bolagens potential när vi letar investeringsobjekt. Vi kan se bra förutsättningar hos såväl cykliska läkemedelsbolag som mer defensiva medicinteknikbolag, oberoende av hur aktiemarknaden resonerar kring dem. Sedan tycker jag alltid att det är positivt med nya investeringsmöjligheter ­– det är långsiktigt viktigt med en tillströmning av nya mindre bolag för aktiemarknaden.

Har ni knoppat av något innehav nyligen som ni tror mindre på?

– Efter en stark tillväxt med ett gynnsamt ränteläge under många år så har många bolag med exponering mot bostäder nu tagit ett steg tillbaka. Där var vi lyckosamma och drog tidigt ner vår exponering i dessa bolag – inte nödvändigtvis för att vi såg ett stort fall komma utan snarare på grund av en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i kombination med begränsade produktionsresurser. Vi gjorde därför bedömningen att våra innehav inom byggsektorn var fullvärderade.

Efter 20 framgångsrika år på fondmarknaden är nu frågan – får vi får se 20 lönsamma år till? Mycket talar för det.

Hur blir man en framgångsrik förvaltare? Vi frågade Stefan om karriären och hemligheterna bakom en framgångsrik aktieförvaltning. Läs mer.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Morningstar Awards 2018 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Öhman Sweden Micro Cap nominated for Best Sweden Small/Mid-Cap Equity Fund, Sweden. www.morningstar.se