Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Vad gör man när ”Mr. Market” tappat självförtroendet?

7 december, 2018 • Marknadskommentarer, Nyheter

Efter oktober månads omtumlande snyting på globala aktiemarknader var det en klart mer riktningslös marknad vi fick bekanta oss med i november. Först anades en vilja att shoppa loss när det plötsligt blivit ”Black Friday” rabatt på vissa aktier. Är det nu marknaden ska påbörja sitt efterlängtade ”year-end rally”? frågade sig några. Nästan lika mycket kapital satsade dock åt andra hållet, vilket resulterade i att ett globalt aktieindex steg en procent, efter en del svajande under månaden. På sektornivå var det traditionellt defensiva sektorer som hälsovård och konsumentvaror som gick bäst, medan cykliska sektorer som basindustri och finansiella bolag var svagast.

Ellinor Hult, förvaltare globala aktier hos Öhman Fonder.
Ellinor Hult, förvaltare globala aktier hos Öhman Fonder.

Inom teknologisektorn har vissa bolag avyttrats på ett nästan ursinnigt sätt, på osäkrare framtidsutsikter i samband med sina rapporter. Ett sådant exempel är den tidigare darlingen, världsmästaren inom grafikchipdesign, Nvidia, vars kurs på knappt två månaders tid halverades. Först föll aktien i samband med det allmänna marknadstumultet och sedan en gång till på en klen kvartalsrapport. Med facit i hand var aktien sårbar på grund av sin relativt höga värdering i slutet av september, men att på så kort tid gå från populärast i klassen till totalt utmobbad är inte heller alldeles rimligt. Det är ju inte så att bolaget hänger och dinglar i konkursens tunna tråd. Nej då, det kommer fortfarande generera försäljnings-tillväxt nästa år. Bolaget har nettokassa på balansräkningen och efter mellanåret framför oss väntas tillväxten, både vad gäller försäljning och vinst, återgå till en takt om 20 procent per år. Inte så tokigt, men klart är att marknadssentimentet just nu inte uppmuntrar till framtidstro.

Is this the final countdown?

I mångt och mycket står vi och väger med samma plus- och minuslista som tidigare. Först minussidan: affärscykeln börjar bli gammal, med historiska mått mätt. I september var det tio år sedan Lehman Brothers ansökte om konkurs. Efter ett handlöst fall bottnade marknaden i början av 2009 och sedan dess har vi haft medvind i börsseglen. Det faktum att cykeln varat så pass länge gör att en av de vanligaste frågorna strateger säger sig få är: ”var är vi i cykeln?” Hela marknaden försöker alltså lista ut när alla andra tror att musiken ska sluta spela, så att man hinner åka med på turen nästan hela vägen till toppen, men hoppa av alldeles innan det stora fallet. Eftersom man vet att sencykelrallyn kan vara relativt dramatiska, vill man inte vara alltför tidig och missa viktiga procent. Dock är rädslan att vara sist kvar när lamporna tänds på dansgolvet ännu mer mot-bjudande… Knyt denna underliggande nervositet samman med vetskapen att flödet av billiga pengar börjar stramas upp, samt att förväntningar på marginaler och vinstmomentum redan är relativt höga och lägg ovanpå detta ett rejält lager oro för globala handelskonflikter, mer om detta nedan.

Hur ser det då ut på plussidan? Ett stort plus är att det som vissa börjat kalla för ”Red October” nu har hänt, nämligen ett relativt skarpt och snabbt fall, i synnerhet i högmultipelnamn. Det rensar luften något. Nog kommer global BNP-tillväxt avmattas framgent, men sannolikt lutar det inte mot en recession, snarare en pyspunka. Värderingarna är relativt attraktiva och många favoritnamn har avyttrats väl hårt i samband med ökad riskaversion och i viss mån svagare framtidsutsikter. Samtidigt är räntor fortfarande låga och benägenheten att höja dem för snabbt liten. Visst kan man argumentera för att många länders dopade ekonomier skulle vinna i det långa loppet på att minusräntor fick komma tillbaka till plussidan, men klart är också att ingen vill vara den som får bära ansvaret för att man stramat åt för hårt eller för snabbt. Feds Jay Powells uttalande i november tolkades just som att man tagit en något mjukare hållning och att Fed kommer vara särskilt observant på data innan man vidtar höjningsåtgärder.

He said Xi said

Under november avvaktade investerarna först resultatet av det amerikanska mellanårsvalet. Det är bäst att se vad det blir för utfall innan man vågar ta risk. När utfallet blev ungefär som väntat, nämligen en kongress delad mellan republikaner och demokrater, kikade investerarna i kalendern igen och tog sikte på G20 mötet i månadsskiftet. Den globala handelskonflikten och dess oförutsägbarhet har ju legat som en våt filt över marknaderna en längre tid. Nu skulle stormaktsledarna Xi och Trump kanske begrava stridsyxorna och ge marknaden lite framtidshopp igen. Bara dagarna innan talades det om att mötet giganterna emellan inte skulle bli av, så lättnaden var stor när det ändå genomfördes. Måndagen efteråt var alla glada. Parterna lovade att ta nya tag, inleda nya samtal. USA lovade att avstå från att höja importskatten på nyårsdagen 2019 på 200 mdr USD av kinesiska varor från 10 procent till 25 procent, åtminstone i 90 dagar. Men lyckan var kortvarig, redan på tisdagen kom baksmällan med insikten om att det var just en paus, ingen färdig överenskommelse. Trumps twitterkonto gick naturligtvis varmt i sedvanlig ordning medan Xi reste hem och oron tilltog. Som ett brev på posten rullade snart nyheten världen över att finanschefen på världens största telekomutrustnings-bolag, Huawei, arresterats i Kanada, misstänkt för att ha brutit mot sanktioner mot Iran. Handelskonflikten härjar vidare.

Så hur ska man resonera när man blir fångad i en stormvind? Sälja rubbet och stoppa pengarna i madrassen? Eller flytta hela portföljen in i ultradefensiva bolag som stapelvaror, samhällstjänster och telekomoperatörer? Nej, istället gäller det att hålla huvudet kallt, ta fasta på fundamentala och långsiktiga trender och investeringsteman. För även om en inbromsning i ekonomin kommer, så kommer fler och fler kids börja med ”gaming” och e-sport, bilindustrin kommer fortsätta ställa om till en större andel elbilar och jakten på nya läkemedel mot Alzheimers och cancer kommer fortsätta. Vi tittar extra noga på vilka marknader, sektorer och aktier som fått orimligt mycket stryk och börjar närma sig fyndvärderingar. Dock med en vinkling mot särskilt god bolagskvalitet och välrustade balansräkningar, alltmedan vi har hållbarhet i tanken.

Ellinor Hult, förvaltare globala aktiefonder hos Öhman Fonder.

Kontaktpersoner