Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Utdelning genomförd i våra fonder

8 maj, 2019 • Nyheter

Utdelning är genomförd i våra fonder med utdelande andelsklass. Nu när utdelningen är klar så är fondens andelskurs lägre, men antalet andelar på fondkontot fler.

Utdelningen återinvesteras i nya andelar för andelsägare som inte i förväg har uppgivit kontonummer för utbetalning. Observera att utdelande fonder normalt riktar sig mot institutioner och stiftelser. För de flesta privatpersoner är det förmånligare att investera i icke utdelande fonder eller andelsklasser.

FONDNAMN ISIN-KOD UTDELNING PER FONDANDEL, KR ÅTERINVESTERINGSKURS PER FONDANDEL, KR
Öhman Etisk Emerging Markets B SE0009779366                                3,76                                 121,85
Öhman Etisk Index Sverige B SE0005454808                                4,62                                 122,89
Öhman Etisk Index USA B SE0005454774                                5,87                                 190,00
Öhman FRN Hållbar B SE0005191079                                1,59                                   96,73
Öhman Företagsobligation Hållbar B SE0005066099                                1,19                                 101,20
Öhman Företagsobligationsfond B SE0005567237                                1,85                                   84,54
Öhman Global Hållbar B SE0009773690                                3,81                                 123,45
Öhman Global Marknad Hållbar B SE0010049205                                3,80                                 122,89
Öhman Grön Obligationsfond B SE0010324392                                1,11                                 100,40
Öhman Kort Ränta B SE0009773708                                2,14                                   95,10
Öhman Navigator B SE0011090190                                3,25                                 101,71
Öhman Obligationsfond B SE0007731252                                2,20                                   91,58
Öhman Obligationsfond SEK B SE0006338406                                1,64                                   95,23
Öhman Realräntefond B SE0005066081                                2,95                                 107,08
Öhman Småbolagsfond B SE0005066065                           106,69                              3 449,67
Öhman Sverige Hållbar B SE0006593869                                4,44                                 128,63
Öhman Sverige Marknad Hållbar B SE0010049221                                3,86                                 101,86

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se