Öhmangruppens årsredovisning 2018

13 maj, 2019 • Nyheter

Tillväxt inom rätt områden – ett utvecklat erbjudande som skapar kundvärde.

2018 blev ett händelserikt och lyckosamt år för Öhmangruppen – ett år då flera viktiga steg har tagits för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Styrelseordförande Tom Dinkelspiel och koncernchef Johan Malm är eniga om att medarbetarna är nyckeln i satsningarna framåt, där kundernas avkastning och kärnverksamheten står i centrum.

Under 2018 växte vi i alla för oss relevanta  kundgrupper och inom samtliga produktgrupper. Vi hade ett bra inflöde av kunder, god tillväxt i de underliggande tillgångarna och stigande lönsamhet. 2018 var ett lyckat år! säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande.

Läs årsredovisningen här.

Eller beställ hem ett exemplar kostnadsfritt via kundtjänst.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Vår kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se