Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika

En blåsig sommar

Dagarna är nu som ljusast på året och lika ljust verkar investerare se på framtiden. Visst är det lätt att måla upp en ljus makroekonomisk bild. Ekonomin är robust, inflationen är på väg ner och företagsvinster förbättras. Dock bör man som investerare vara uppmärksam på när investerarkollektivet blir för övertygande om en viss marknadssyn för då krävs det som regel små negativa nyheter för att rubba den ljusa bilden. Så vilka moln tornar upp sig på himlen?

Under månaden har makroekonomiska data i sort sett gått i linje med en mjuk landning. Inköpschefsindex som tenderar att vara framåtblickande, tyder på en lugn konjunktur i tillverkningssektorn och lugna prisökningar. Den amerikanska inflationen var månadens stora ljusglimt där i synnerhet PCE (Personal Consumption Expenditure) landande behagligt på näthinnan för den amerikanska centralbanken. Det senaste utfallet rensat för mat och energi blev 2,6 procent i årstakt vilket börjar närma sig målet på 2 procent. Något som skulle kunna bli ett bekymmer om vi blickar framåt är att arbetslösheten har stigit från 3,4 till 4 procent. Nivåerna är fortsatt väldigt låga och är i sig inget bekymmer, men riktningen är stigande och faran är att när arbetslösheten väl har börjat stiga, brukar den stiga kraftigt. Därför blir nästa utfall av arbetslösheten särskilt viktig att analysera.

Den stora makrohändelsen var EU-valet där de högernationalistiska partierna gick fram. Det som fick marknadens blickar på sig var dock när Frankrikes president Macron utlyste nyval på söndagskvällen efter att hans parti hade gjort ett riktigt svagt EU-val. Franska banker föll omedelbart med 10 procent med rädsla för vilka regleringar Le Pen skulle kunna införa för banker. Där fick vi ett smakprov på vad lite geopolitiska kastvindar kan göra för sommarmarknaden.

På den ljusa sommarhimlen tornar det upp sig mörka geopolitiska moln som kan störa den annars lugna makro-sommaren. Det vankas nyval i både Frankrike och Storbritannien som är två av de största ekonomierna i Europa. Valrörelsen i USA är i full gång och efter Bidens bleka insats i första debatten spekuleras det till och med om demokraterna har möjlighet att byta presidentkandidat innan valet. Samtidigt pyr en hel del konflikter mellan Ryssland- Ukraina, Iran-Israel samt Kina och Taiwan. När det råder osäkerhet vem som ska styra i USA riskerar pyrande konflikter att blossa upp. Så även om vi ser ljusa sommarkvällar framför oss, finns det risk att det kan blåsa upp till kuling.

Stockholm den 3 juli 2024

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.