Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Sommarföljetong del 5 – Lamb Weston

Sommaren är lång (härligt) men kan emellanåt vara lite ”händelsefattig” på såväl fond- som aktiemarknaden… För att råda bot på den eventuella tristess som kan uppstå i sommarlunken, inleder vi därför vår sommarserie – ”okända bolag”. Med start den första veckan i juni kommer vi, veckovis, berätta lite kort om ett – kanske lite mindre välkänt – bolag vi äger i någon av våra globala aktiefonder. Håll till godo!

Pommes frites – världens näst godaste potatis, endast slagen av svensk nypotatis (hasselbackspotatis tar bronsplatsen). Men pommes är inte bara gott utan också big business. Världen köper pommes frites för 14 miljarder dollar varje år. En av de främsta aktörerna på denna oligopol-marknad är Lamb Weston som också är ett av innehaven i Öhman Global. Bolaget som självklart har sitt huvudkvarter i Idaho har 45 procent marknadsandel i USA och förädlar och säljer pommes framför allt till snabbmatsrestauranger men även i mataffären. Om du någon gång varit i USA och ätit på McDonald’s, Burger King, Wendy’s eller Chick-fil-A har du sannolikt ätit en Lamb Weston-pommes. Frusen potatis är en livsmedelskategori vars försäljning växer snabbt, men som självklart led stort under covidkarantänerna när restauranger stängde och folk hade tid att skära potatis och leka med airfryer. Nu har restaurangbesökarna hittat tillbaka och Lamb Westons försäljning och lönsamhet är tillbaka på gamla nivåer. Branschen präglas väl inte direkt av innovation och nymodigheter men Lamb Weston sätter ändå visst hopp till sina nylanserade Waffled Hash Browns och pommes som ska gå att värma i caféers mikrovågsugnar och ändå få dem krispiga och härliga.

Potatisen för 2024 är satt i jord och leveranskontrakten som signerades under vintern visar på sjunkande priser med ungefär 2,5 procent. Då ska man komma ihåg att priserna steg 20 procent året dessförinnan. Precis som under vår svenska badsommar är det viktigt att ha koll på temperaturen. Varma dagar och kalla nätter är det ideala för potatisodling och så här i början av 24-säsongen är det precis vad vi sett. Lamb Weston är erkänt bra på att göra prognoser för potatisskörden och detta har gjort att man har vågat teckna kontrakt senare än andra, till förmån för marginaler.

Potatisfakta: Oregon/Washington/Idaho, eller ”the Basin area”, står för mer än 50 procent av USA:s potatisproduktion. USA är världens femte största potatisproducent efter Kina, Indien, Ryssland och Ukraina. Potatisbranschen (inte bara pommes) beräknas ge 714 000 amerikaner jobb och bidra med 100 miljarder USD till den amerikanska ekonomin (alla faktasiffror är från 2021 – Ukrainakriget kan ha kastat om placeringarna).

Lamb Weston är ett innehav i Öhman Global.

Stockholm 5 juli 2024

Pär Löfving, Globala aktier

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.