Öhman Fonder

Öhmans fondbolag – Öhman Fonder – är Sveriges största fristående kapitalförvaltare och erbjuder fondförvaltning och diskretionär portföljförvaltning åt institutioner, försäkringsbolag, ägarledda företag och förmögna privatpersoner.

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Vårt arbete präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital.
Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Arbetet präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital.

Genom en grundlig värdering av finansiella marknader och värdepapper skapar bolaget en långsiktig och uthållig avkastning till kunderna. Bolagets egen hållbarhetsanalys vägs alltid in i värderingen så att äkta långsiktighet säkerställs för att ge bäst resultat för både kunder och omvärld. Den långsiktiga hållningen ger möjlighet att agera aktivt när priser på marknaderna avviker från långsiktigt motiverade värden.

Framöver tror jag fondbolagens aktiva påverkan på portföljbolagens hållbarhetsarbete kommer bli allt viktigare för investerare, säger Johan Malm
styrelseordförande Öhman Fonder.

Genom åren har fondbolaget växt genom egen kraft och genom uppköp av fonder från andra aktörer och det kommer bolaget fortsätta med. Vid årsskiftet förvaltades mer än 100 miljarder kronor i fonder eller i portföljförvaltning för kunderna.

Öhman Fonder står utanför intressesfärer och arbetar enbart med kapitalförvaltning, vilket ger bättre förutsättningar att lyckas bygga kundernas långsiktiga avkastning. Öhman Fonder är en aktiv aktör i sitt risktagande, i sitt påverkansarbete och som samtalspartner till bolag, kunder och beslutsfattare.

Kort fakta om Öhman Fonder

  • Vd: Jamal Abida Norling
  • Antal anställda: 78*
  • Varav kvinnor: 33 %*
  • Förvaltat kapital: 100,9 miljarder kronor*
  • Nettoinflöde 2019: 2,9 miljarder kronor
  • Antal påverkansdialoger 2019: 361
  • Bolaget har sitt säte i Stockholm och står under Finansinspektionens tillsyn.

*Per sista december 2019.