Hållbarhet

Öhmangruppen arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Ambitionen är att skapa långsiktigt värde ur ett finansiellt, etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv – för våra kunder, ägare och medarbetare. Med vårt arbete vill vi bidra till en hållbar utveckling för kommande generationer.

Hållbart värdeskapande

Öhmangruppen arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och integrerar hållbarhet i hela verksamheten. Ambitionen är att skapa långsiktigt värde ur ett finansiellt, etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv – för våra kunder, ägare och personal.

Som leverantör av tjänster är Öhmans direkta påverkan på samhälle och miljö begränsat. Men det är ändå viktigt att vår verksamhet bedrivs ansvarsfullt. För att lyckas räcker det inte att följa lagen, vi måste gå längre.

Vi har valt att fokusera på hållbarhetsfrågor som är relevanta och meningsfulla för oss som kapitalförvaltare och de marknader där vi verkar. Med vårt arbete vill vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för kommande generationer.