Ansvarsfullt företagande

Som leverantör av tjänster är Öhmangruppens direkta påverkan på samhälle och miljö begränsat. Men det är ändå viktigt att vår verksamhet bedrivs ansvarsfullt. För att lyckas räcker det inte att följa lagen, vi måste gå längre.

Öhman ska vara ett föredöme som arbetsplats när det gäller hälsa, välbefinnande och utvecklingsmöjligheter. Öhman vill dessutom främja medvetenhet, kunskap och innovation inom hållbar utveckling genom att motivera medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Öhman är ”Guld för Sverige”

Öhmangruppens verksamhet är till största delen av kontorskaraktär. I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektroniskt material och matavfall. Vi strävar efter att minska avfall och att de som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. Öhman har tecknat ett grönt hyresavtal med fastighetsägaren. Vi har under 2019 uppmärksammats för vårt interna miljöarbete och tilldelats diplom av Guld för Sverige.

Varje år mäter och redovisar Öhman de totala koldioxidutsläppen från verksamheten och klimatkompenserar. Genom att kompensera för mer (2,5 ggr de faktiska utsläppen) än vi släpper ut tar vi vårt engagemang ett steg längre för att uppfylla 2-graders målet. 2019 var Öhmans klimatpåverkan 125,4 ton CO2e.

För beräkningsmetod se www.tricorona.se/klimatkompensation/berakningsmetod/

Öhman klimatkompenserar dubbelt upp

Varje år klimatkompenserar Öhmangruppen för den egna verksamhetens koldioxidavtryck. I år gör vi det genom att investera i solenergi i Afrika. För det tar vi hjälp av TRINE, en crowdfunding-plattform som lanserades 2016. Projektet vi investerar i ger människor tillgång till ren elektricitet, minskar fattigdomen, främjar bättre hälsa och välbefinnande, förbättrar jämställdheten, skapar arbetstillfällen och stimulerar ekonomisk tillväxt. För att ge ett större bidrag och öka möjligheten till att nå 1,5-gradersmålet kompenserar Öhman 2,5 gånger det årliga koldioxidutsläppet från den egna verksamheten.

Öhman arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och är medlemmar i:

IIGCC (Institutional Investor Group on Climate Change)
PRI (Principles  for Responsible Investment)
Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar)
Fondbolagens förening
FBN (Family business network)