Så här gör vi skillnad

Öhmangruppen vill vara en delaktig och ansvarsfull samhällsaktör och bidrar därför med erfarenhet och resurser i olika sammanhang.

Swedish Care International

Öhman stödjer Swedish Care International som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldre- och demensvård på den globala arenan.

Demenssjukdomar är en global och snabbt växande utmaning för framtiden och kräver ett samhällsövergripande engagemang. Idag lider cirka 50 miljoner människor världen över av demens och kostnaden globalt uppskattas till närmare en miljard dollar per år. Öhman är partner i initiativet Dementia Forum X som bjuder in representanter från samhällets viktigaste sektorer för att skapa dialog och hitta lösningar för ett mer demensvänligt samhälle. Öhman stödjer även mobilapplikationerna Dementia Support och Elderly Care som ger information, inspiration och tips till anhöriga och närstående till äldre och demenssjuka.

Stockholms Stadsmission

Öhmangruppen stöder Stockholms Stadsmissions verksamhet BoKlara som erbjuder kvinnor som lever i hemlöshet akut hjälp som måltider, vila, dusch, tvättstuga och kläder.

Stockholms Stadsmission ger långsiktigt stöd för att hjälpa kvinnorna att förändra sin livssituation exempelvis i form av samtalsstöd och stöd i kontakter med myndigheter. Här erbjuds också aktiviteter, exempelvis kreativt skapande och biobesök. Dagverksamheten är öppen för alla kvinnor som lever i akut hemlöshet. Här finns också ett akutboende där placeringar sker av socialtjänsten.

Om kvinnor i hemlöshet

Livet i hemlöshet är enormt sårbart och utsatt – avsaknaden av resurser och sociala nätverk riskerar också att kvinnor, i hög utsträckning, på olika sätt utnyttjas och utsätts för våld och övergrepp. I Stockholm lever 812* kvinnor i akut hemlöshet och antalet ökade med 10 procent från 2016 till 2018. Missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skilsmässa och andra livsavgörande händelser är allt sådant som kan göra att en människa förlorar sitt hem och sin trygghet från en dag till en annan.

*Källa: Stockholms Stadsmission.