Viktiga milstolpar i Öhmans historia

Emric Öhman (1863 – 1934)

1906 – Firman grundades av Emric Öhman

1911 – Medlem av Stockholms Fondbörs

1934 – Emric Öhman avlider och Max Dinkelspiel övertar ledningen

1966 – Första upplagan av Investmentguide (Öhman Börsguide) ges ut

1969 – Öhman Investkonsult AB

1985 – Optionshandel

1988 – Penningmarknad

1994 – Structured Finance

1994 – Öhman Fonder

1995 – Corporate Finance

1996 – NordNet Securities

Max Dinkelspiel (XXXX-xxxx)
Max Dinkelspiel (1898-1988)

1997 – SalusAnsvar Öhman Fonder

1998 – Nordic Partners Inc., New York

1999 – Eurotrade Securities S.A., Luxembourg

2000 – Nordnet blir eget bolag

2005 – Filial i Helsingfors

2008 – Banque Öhman S.A. i Luxemburg

2008 – Neqst

2011 – Investmentbanken (Öhman Fondkommission) avyttras till Pareto Securities

2014 – Öhman skriver under PRI, FN:s initiativ om ansvarsfulla investeringar

2015 – Öhman förvärvar DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltning

2017 – Banque Öhman S.A. byter namn till Öhman Bank S.A.