Öhman pratar hållbara värderingar på årets Nordnet Live

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen.

På Öhman är vi övertygade om att de utmaningar vi står inför under en närliggande framtid ställer nya krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital.  Vi är en ansvarstagande ägare och förespråkar hållbar bolagsstyrning och god affärsetik i de bolag som vi investerar i.

Produkter och tjänster som bidrar till målen

Världens omställning i en mer hållbar riktning skapar nya affärsmöjligheter. Det innebär även sämre förutsättningar för bolag som inte arbetar långsiktigt hållbart. Vi investerar i bolag som har integrerat hållbarhet i sin affärsverksamhet och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Med fokus på fyra hållbarhetsmål

Vi har valt att fokusera vårt arbete på fyra av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Hälsa och välbefinnande

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för människors välbefinnande i alla åldrar.

Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Hållbar energi för alla

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Kom förbi vår monter på Nordnet Live så berättar Anna och Martin mer om hur vi arbetar med hållbara värderingar. Välkommen!

Kontaktpersoner