Öhmankoncernen  i korthet

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell koncern som grundades 1906. Tom Dinkelspiel är ordförande och Johan Malm koncernchef. Öhman är idag största ägare i Nordnet, bedriver investeringsverksamhet samt förvaltar 109,5 miljarder kronor i dotterbolaget Öhman Fonder.

Moderbolag

E. Öhman J:or AB

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Koncernchef: Johan Malm

Eget kapital (2020): 9,1 miljarder kronor

Dotterbolag

Öhman Fonder

Öhman Fonder erbjuder fondförvaltning samt investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning åt institutioner, försäkringsbolag och förmögna privatpersoner.

Styrelseordförande: Johan Malm

Vd: Jamal Abida Norling

Antal anställda (2020): 65

Varav kvinnor (2020): 29 %

AUM (2020): 109,5 miljarder kronor

Intressebolag

Nordnet

Nordnet grundades 1996 och för 20 år sedan omdefinierade bolaget finansbranschen som den första digitala banken i Norden. Idag erbjuder Nordnet digitala lösningar inom sparande och investeringar, lån (privatlån, värdepapperslån och bolån) och pension.

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Vd: Lars-Åke Norling

Antal anställda (2020): 571

Varav kvinnor (2020): 36 %

Rörelseintäkter (2020): 2 678,7 mkr

Rörelseresultat (2020): 1 446,6 mkr

Investeringar

Öhmankoncernen gör även investeringar i bolag där vi inte aktivt deltar i drift och utveckling av bolagen. Huvuddelen av kapitalet har koncentrerats till private equity, främst inom teknologi. Koncernen är delägare i Neqst samt investerar i detta bolags fonder och har investerat i private equity-bolagen Nordic Capitals och Sprints Capitals fonder.