Öhmankoncernen  i korthet

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell företagskoncern som grundades 1906. Idag är Tom Dinkelspiel styrelseordförande och Johan Malm chef för koncernen som förvaltar drygt 100 miljarder kronor genom sitt rörelsedrivande dotterbolag Öhman Fonder. Koncernen består även av kärninnehavet Nordnet – som är gruppens största finansiella engagemang – samt ett antal övriga investeringar.

Moderbolag

E. Öhman J:or AB

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Koncernchef: Johan Malm

Eget kapital (2019): 3,1 miljarder kronor

Dotterbolag

Öhman Fonder

E. Öhman J:or Fonder AB erbjuder fondförvaltning samt investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning åt institutioner, försäkringsbolag och förmögna privatpersoner.

Styrelseordförande: Johan Malm

Vd: Jamal Abida Norling

Antal anställda (2019): 69

Varav kvinnor (2019): 33 %

AUM (2019: 100,9 miljarder kronor

Kärninnehav

Nordnet

Nordnet är en digital bank som grundades 1996 och som värderar innovationer högt. 2017 köptes Nordnet ut från börsen av NNB Intressenter som ägs av Öhman och Nordic Capital.

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Vd: Lars-Åke Norling

Antal anställda (2019): 605

Varav kvinnor (2019): 36 %

Rörelseintäkter (2019): 1 573,4 mkr

Rörelseresultat (2019):  377,4 mkr

Övriga investeringar

Private equity

Noterade bolag

Likviditetsförvaltning