E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhmankoncernen

Öhman är en svensk familjeägd och oberoende finansiell företagskoncern som grundades 1906. Öhmankoncernen består av det rörelsedrivande bolaget Öhman Fonder med ett förvaltat kapital på drygt 100 miljarder kronor, kärninnehavet Nordnet samt ett antal övriga investeringar. Tom Dinkelspiel är styrelseordförande och Johan Malm chef för koncernen.

Kontakt

Tom Dinkelspiel

Ordförande Öhmankoncernen

Johan Malm

Vd och koncernchef Öhmankoncernen