E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhmankoncernen

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell koncern som grundades 1906. Tom Dinkelspiel är ordförande och Johan Malm koncernchef. Öhman är idag största ägare i Nordnet, bedriver investeringsverksamhet samt förvaltar 109,5 miljarder kronor i dotterbolaget Öhman Fonder.

Kontakt

Tom Dinkelspiel

Ordförande Öhmankoncernen

Johan Malm

Vd och koncernchef Öhmankoncernen