Finansiell information

E. Öhman J:or AB

Öhman är en svensk familjeägd och oberoende finansiell företagskoncern som grundades 1906. Öhmankoncernen består av det rörelsedrivande bolaget Öhman Fonder med ett förvaltat kapital på drygt 100 miljarder kronor, kärninnehavet Nordnet samt ett antal övriga investeringar.

Senaste periodiska rapport

Årsredovisning 2019

Offentliggörande av information

Pillar III 2019

Pillar III 2018