Styrelse och ledning

E. Öhman J:or AB

Ledning

Johan Malm Styrelsebild

Johan Malm

VD och koncernchef, Öhman

Född 1973

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i E. Öhman J:or Fonder AB och Öhman Bank S.A. Styrelseledamot i Ung Företagsamhet, E. Öhman J:or Asset Management AB, E. Öhman J:or Intressenter AB, E. Öhman J:or Holding AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB och FWYN AB.

Kvalificerat innehav i FWYN AB.

Styrelse

Tom Dinkelspiel Styrelsebild

Tom Dinkelspiel

Ordförande

Född 1967

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Nordnet AB (publ), Nordnet Bank AB, Premiefinans K. Bolin AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB och E. Öhman J:or Investment AB. Styrelseledamot i Öhman Bank S.A., E. Öhman J:or Intressenter AB, MPS Holding AB, Kogmot AB, NNB Intressenter Invest AB, NNB Intressenter Invest Holding AB och NNB Intressenter Invest II AB.

Kvalificerat innehav i E. Öhman J:or AB och indirekt i övriga bolag i Öhmankoncernen, (direkt och indirekt) i Nordnet AB (publ) och övriga bolag i Nordnetkoncernen, i Premiefinans K. Bolin AB samt i Kogmot AB och Mokmot AB.

Jacob Dalborg Styrelsebild

Jacob Dalborg

Ledamot

Född 1970

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i TinyApp, Bukowski Auktioner AB, ILT Inläsningstjänst AB, Publit Sweden Abl, ILT Group AB, ILT Holding AB, Papilly AB (publ), ALMI Intressenter, Lyfta Oy, Vitgrund AB, Spiffbet AB, DIAKRIT AB, Differentchips! AB och Jerry Pruttz Holding AB.

Charlotte Dinkelspiel Styreslebild

Charlotte Dinkelspiel

Ledamot

Född 1970

Övriga nuvarande befattningar: Chefredaktör för Squidapp. Styrelseledamot i Premiefinans K. Bolin AB och Dinkelmedia AB.

Kvalificerat innehav i E. Öhman J:or AB och indirekt vissa övriga bolag i Öhmankoncernen.

Mikael Ericson

Ledamot

Född 1961

Övriga nuvarande befattningar. Styrelseledamot i Nunindum AB, Mevlogic AB och Mevlogic Holding AB.

Björn Fröling Styrelsebild

Björn Fröling

Vice ordförande

Född 1957

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Neqst 2020 AB, Neqst 4A AB, E. Öhman J:or Intressenter AB, E. Öhman J:or Asset Management AB, E. Öhman J:or Holding AB, RP Ventures AB, Allba Holding AB och AB Industricentralen med dotterbolag. Styrelseledamot i bl.a. E. Öhman J:or Fonder AB, E. Öhman J:or Investment AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB, Öhman Bank S.A., Neqst Investment AB, Förvaltnings AB Kaven, Braganza AB, Braganza II AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AS, Tryggstiftelsen, Gamla SEB Trygg Liv AB och SBF Management AB.

Kvalificerat innehav i Förvaltnings AB Kaven.

Catharina Versteegh Styrelsebild

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB, Premiefinans K. Bolin AB, Märtas Explorers AB och Ernström & Co. AB.

Kvalificerat innehav i Premiefinans K. Bolin AB.