Interna regler för ägarengagemang

Öhman Fonder ska agera som en ansvarstagande ägare och har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Målsättningen med principerna är att vi investerare ska bidra till en hållbar utveckling.

En av de viktigaste principerna är ansvarsfullt ägande. Öhman uppmuntrar företag att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel vilket är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 12:6. Vårt påverkansarbete sker genom att fondbolaget för dialog med bolagen och närvarar på bolagsstämmor.

De interna reglerna förtydligar hur vi implementerar Öhman Fonders principer för aktieägarengagemang.

Dokument

Kontakt

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar
Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se