Klagomål

Öhman har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster.

En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Öhman har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Öhman inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med Öhmans motivering till detta.

Vart du vänder dig

Du kontaktar klagomålsansvarig person hos Öhman Bank och beskriver vad du tycker blivit fel.

Klagomål rörande Öhman Bank skickas till:

Klagomålsansvarig
Öhman Bank S.A.
Box 583
L-2019 Luxemburg

Kontakt

Zekiye Bel Möller

Head of Legal & Compliance Öhman Bank

+352 26 73 73 33
zekiye.belmoller@ohman.lu