Styrelse och ledning

Öhman Bank S.A.

Ledning

Pontus Barrné

Vd

Född 1970

Philippe Nuss

Finanschef

Född 1966

Styrelse

Johan Malm

Ordförande

Född 1973

Övriga nuvarande befattningar: CEO E. Öhman J:or AB. Styrelseordförande i E. Öhman J:or Fonder AB. Styrelseledamot i Ung Företagsamhet, E. Öhman J:or Asset Management AB, E. Öhman J:or Intressenter AB och E. Öhman J:or Holding AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB och FWYN AB

Kvalificerat innehav i FWYN.

Pontus Barrné

Ledamot

Född 1970

Övriga nuvarande befattningar: CFO E. Öhman J:or AB. Styrelseledamot i E. Öhman J:or Asset Management AB, E. Öhman J:or Holding AB, Cepter I AB och Barrné & Co AB.

Tom Dinkelspiel

Ledamot

Född 1967

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i E. Öhman J:or AB, Nordnet AB (publ), Nordnet Bank AB, Premiefinans K. Bolin AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB och E. Öhman J:or Investment AB. Styrelseledamot i E. Öhman J:or Intressenter AB, MPS Holding AB, Kogmot AB, NNB Intressenter Invest AB, NNB Intressenter Invest Holding AB och NNB Intressenter Invest II AB.

Kvalificerat innehav i E. Öhman J:or AB och indirekt i övriga bolag i Öhmankoncernen, (direkt och indirekt) i Nordnet AB (publ) och övriga bolag i Nordnetkoncernen, i Premiefinans K. Bolin AB samt i Kogmot AB och Mokmot AB.

Björn Fröling

Ledamot

Född 1957

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Neqst 2020 AB, Neqst 4A AB, E. Öhman J:or Intressenter AB, E. Öhman J:or Asset Management AB, E. Öhman J:or Holding AB, Allba Holding AB och AB Industricentralen med dotterbolag. Styrelseledamot i bl.a. E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fonder AB, E. Öhman J:or Investment AB, E. Öhman J:or Alternative Investments AB, Neqst Investment AB, Förvaltnings AB Kaven, Braganza AB, Braganza II AB, K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AB, Tryggstiftelsen, Gamla SEB Trygg Liv AB och SBF Management AB.

Kvalificerat innehav i Förvaltnings AB Kaven.