Tillsyn och tillstånd

Öhman Bank S.A. har tillstånd att bedriva bankverksamhet och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) www.cssf.lu vilket är Luxemburgs motsvarighet till Svenska Finansinspektionen.

Kontakt

Zekiye Bel Möller

Head of Legal & Compliance Öhman Bank

+352 26 73 73 33
zekiye.belmoller@ohman.lu