Om ÖhmankoncernenMer än 100 år på finansmarknaderna

Vi är en långsiktigt engagerad ägare och helt fristående från intressesfärer.

Öhmankoncernen

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell koncern som grundades 1906. Tom Dinkelspiel är styrelseordförande och Johan Malm koncernchef. Öhman är idag största ägare i Nordnet ($SAVE), bedriver investeringsverksamhet samt förvaltar 129 miljarder kronor (2022-12-31) via Öhman Fonder.

Nordnet

Öhmankoncernen är största ägare i Nordnet ($SAVE) som är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar.

Mer om Nordnet

Öhman Fonder

Öhmankoncernens dotterbolag Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare med
129 miljarder kronor (2022-12-31) under förvaltning.

Mer om Öhman Fonder

Investeringsportfölj

Öhmans investeringsportfölj placerar i private equityfonder, direkt i onoterade tillgångar samt en likvid portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande företagsobligationer och kassalikviditet.

Mer om koncernens investeringar

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

Man kan idag se Öhmankoncernen som ett investmentbolag med intressebolag. Den utvecklingen påbörjades för två år sedan och den kommer att förstärkas framåt.

Johan Malm, koncernchef Öhman

Om ÖhmankoncernenNyheter

De senaste nyheterna från Öhman.

Om ÖhmankoncernenLedning

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman

Clara Horn

Chefsjurist Öhmankoncernen

Pontus Barrné

Finanschef Öhmankoncernen

+46 8 407 58 14
pontus.barrne@ohman.se

Om ÖhmankoncernenStyrelse

Tom Dinkelspiel

Ordförande Öhmankoncernen

Jacob Dalborg Styrelsebild

Jacob Dalborg

Ledamot

Charlotte Dinkelspiel Styreslebild

Charlotte Dinkelspiel

Ledamot

Mikael Ericson

Ledamot

Björn Fröling Styrelsebild

Björn Fröling

Vice ordförande Öhmankoncernen

Catharina Versteegh Styrelsebild

Catharina Versteegh

Ledamot