Internt miljöarbete 2021

Öhmans verksamhet är till största delen av kontorskaraktär. Som tjänsteföretag är vår egen verksamhets belastning på miljön förhållandevis liten.

De delar av vår verksamhet som har den största direkta påverkan är våra lokaler, tjänsteresor och kontorsmateriel. Vi har även en indirekt påverkan genom de leverantörer vi köper produkter och tjänster av. Vår strävan är att minska både vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

Varje år mäter och redovisar vi de totala koldioxidutsläppen från verksamheten och klimatkompenserar. De totala utsläppen för 2021 var 31,9 ton, vilket är mindre än hälften av utsläppen 2020. Skillnaden beror till största del på minskat antal tjänsteresor under 2021. Läs mer om beräkningsmetoden här.

På Öhman har vi ambitionen att vara klimatpositiva och kompenserar därför 2,5 gånger våra utsläpp, det vill säga 80 ton för 2021. Kompensationen sker genom att vi finansierar utbyggnad av förnyelsebar elproduktion i Västafrika. Kompensationen sker med hjälp av TRINE, en crowdfunding-plattform som lanserades 2016.