UN Global Compact – ramverk för ansvarsfullt företagande

Öhmankoncernen agerar långsiktigt och integrerar hållbarhet i hela verksamheten. Med arbetet vill vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället för kommande generationer. Utgångspunkten för hur vi agerar som ansvarsfullt företag är UN Global Compacts tio principer.

global prospektiv

Genom vårt aktiva deltagande i UN Global Compact har vi förbundit oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera vårt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts tio grundläggande principer om miljö, antikorruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Som medlem har vi också ett ansvar att främja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Det är tio år kvar till 2030 då de globala hållbarhetsmålen ska vara uppfyllda – Öhman kommer aktivt arbeta för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem.

Läs mer om UN Global Compact.

Kontakt

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder
Johan Malm

Vd och koncernchef Öhman

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder
Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se