Hållbart företagande

Öhmankoncernen ska vara och upplevas som ett ansvarsfull koncern. Naturligtvis ska vi även vara ett föredöme som arbetsplats. Vi vill verka för hälsa, välbefinnande och utvecklingsmöjligheter. Att främja medvetenhet om innovation inom hållbar utveckling är också ett prioriterat område.

Öhman är ”Guld för Sverige”

Vi har under 2019 uppmärksammats för vårt interna miljöarbete och tilldelats diplom av Guld för Sverige. Öhmankoncernen har även tecknat ett grönt hyresavtal.

Läs mer om utmärkelsen

Mäter och redovisar koldioxidutsläpp

Varje år mäter och redovisar Öhmankoncernen de totala koldioxidutsläppen från verksamheten och klimatkompenserar. 2019 var Öhmans klimatpåverkan 125,4 ton CO2e.

Läs mer om beräkningsmetod

Klimatkompenserar mer än dubbelt upp

Varje år klimatkompenserar Öhmankoncernen mer än dubbelt upp för den egna verksamhetens koldioxidavtryck. I år gör vi det genom att investera i solenergi i Afrika. För det tar vi hjälp av TRINE, en crowdfunding-plattform som lanserades 2016.

Läs mer om TRINE

Johan Malm

Vd och koncernchef Öhmankoncernen