Öhmankoncernens innehavÖvriga investeringar

Öhmankoncernen gör investeringar utanför den sfär där vi aktivt deltar i drift och utveckling av bolagen.

Investeringar

Huvuddelen av kapitalet har koncentrerats till private equity, främst inom teknologi. Öhmankoncernen har aktivt deltagit i grundandet av bolaget Neqst, vilket också är det största innehavet.

Om Neqst

Neqst bedriver aktiv investeringsverksamhet inom teknologisektorn. Med mångårig erfarenhet av både operativ ledning och investering inom sektorn är Neqst unikt positionerade för att addera värde till tillväxtföretag.

Firman grundades 2008 av Öhman, Erik Fröberg och Jonas Fredriksson och målet är att bli en av Europas ledande investerare inom teknologisektorn.

Neqst

Om Nordic Capital

Investerar främst i hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar. Utöver detta görs även investeringar i industrivaror och tjänster. Investeringar görs i medelstora till stora företag i Norden och globalt.

Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 15 miljarder EUR i över 100 företag.

Nordic Capital

Om Sprints Capital

Londonbaserade Sprints Capital investerar i teknikdrivna bolag som ligger i framkant, har en stark marknadsposition och starka och duktiga team. Bolaget har en långsiktig investeringshorisont och arbetar nära sina investeringar.

Under de två senaste decennierna har Sprints Capital investerat över 2 mdr EUR i lovande europeiska internetbolag, varav flera har vuxit till globala vinnare.

Sprints Capital