ÖhmankoncernenInvesteringar

Öhmankoncernen gör även investeringar i bolag där vi inte aktivt deltar i drift och utveckling av bolagen.

ÖhmankoncernenInvesteringar

Öhmankoncernens investeringar har till största del koncentrerats till private equity, främst inom teknologi. Koncernen är delägare i Neqst, investerar i detta bolags fonder och har investerat i private equity-bolagen Nordic Capitals och Sprints Capitals fonder.

Om Neqst

Neqst bedriver aktiv investeringsverksamhet inom teknologisektorn. Med mångårig erfarenhet av både operativ ledning och investering inom sektorn är Neqst unikt positionerat för att addera värde till tillväxtföretag.

Om Nordic Capital

Investerar främst i hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar. Utöver detta görs även investeringar i industrivaror och tjänster. Investeringar görs i medelstora till stora företag i Norden och globalt.

Om Sprints Capital

Londonbaserade Sprints Capital investerar i teknikdrivna bolag som ligger i framkant, har en stark marknadsposition och starka och duktiga team. Bolaget har en långsiktig investeringshorisont och arbetar nära sina investeringar.

Man kan idag se Öhmankoncernen som ett investmentbolag med intressebolag. Den utvecklingen påbörjades för två år sedan och den kommer att förstärkas framåt.

Johan Malm, koncernchef Öhman
Tom Dinkelspiel Styrelsebild

Vi ska vara en tydlig ägare och bistå med analysresurser och kapital, men också vara mer kravställande. Det kommer vi vara avseende alla våra bolag i investeringsportföljen framåt.