ÖhmankoncernenInvesteringsportfölj

En diversifierad portfölj bestående av PE-fonder och Co-investments, onoterade direktinvesteringar samt likvida tillgångar.

Tom Dinkelspiel Styrelsebild

Vi ska vara en tydlig ägare och bistå med analysresurser och kapital, men också vara mer kravställande. Det kommer vi vara avseende alla våra bolag i investeringsportföljen framåt.

Tom Dinkelspiel, ordförande Öhman

PE-fonder, Co-investments

Direkta investeringar i onoterade tillgångar

Likvida tillgångar

Öhmankoncernens investeringsportföljVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Kristoffer om du vill veta mer om hur vi arbetar med vår investeringsportfölj.

Kristoffer Hegmar

Investment Manager

+46 8 407 59 08
kristoffer.hegmar@ohman.se