Möt Agneta som har en passion för digitalisering

På Öhman Fonder har medarbetarna en digital kollega – Robbie – som hjälper företaget att automatisera operationella flöden. Robbie är bara en liten del av ett stort digitaliseringsarbete som pågått på Öhman Fonder de senaste åren.

Bakom arbetet står ett utvecklingsteam som leds av Agneta Jakas Rosengren, Head of Business Tech & Transformation på Öhman. Vi tog en pratstund med Agneta för att höra mer om hur Öhman jobbar med dessa frågor och hur digitaliseringen kommer att påverka oss alla i framtiden.

Hur började du jobba med digitaliseringsfrågor?

– Jag har kommit i kontakt med digitaliseringsfrågor under större delen av mitt arbetsliv men det tog fart ordentligt i samband med att Öhman förvärvade DNB:s svenska kapitalförvaltningsverksamhet och vi påbörjade ett stort arbete med att utveckla våra operationella processer. Idag ansvarar jag för Öhmans utvecklingsavdelning där vi jobbar med olika metoder för att digitalisera arbetet.

Vad är digitalisering för dig?

– Jag ser digitalisering som en del av en större samhällsutveckling som kommer förändra hur vi lever, jobbar och interagerar med varandra. Även om den digitala revolutionen har pågått under ett halvt sekel befinner vi oss nu i början av en exponentiell utvecklingskurva vad gäller teknisk innovation. Bara de senaste åren har vi sett stora framsteg inom artificiell intelligens och ”machine learning”. Dessutom är tekniken betydligt mer sofistikerad, billig och lättillgänglig än för bara några år sedan, vilket ger en större innovationskraft och nya möjligheter att integreras i vårt samhälle. Att få vara en del av denna utveckling och kunna integrera den i mitt dagliga arbete tycker jag är otroligt spännande. Jag älskar att ständigt befinna mig i ett slags ”betamode” där vi hela tiden måste utvecklas och anpassa oss till förändringar.

Hur jobbar Öhman med digitalisering?

– På Öhman använder vi oss av flera olika metoder för att digitalisera vårt arbete. Det kan vara allt från att skriva egna program eller köpa in externa system till det vi nu senast provat; en mjukvarurobot som gör att vi kan automatisera flera processer som tidigare sköttes manuellt.

Varför väljer Öhman att satsa på digitalisering?

– Det kommer snart inte längre vara ett val om man vill digitalisera sin verksamhet och vi ser det som en ypperlig chans att effektivisera våra interna processer men även utveckla erbjudandet till våra kunder. Tack vare vår platta organisationsstruktur och flexibilitet har vi haft möjligheten att snabbt anpassa oss och testa nya möjligheter. Digitaliseringen gör vårt arbete mer effektivt och innebär att vi kan fokusera på mer kvalitativt arbete som ger mervärde för oss och våra kunder. Exempelvis har vi möjlighet att samla in och analysera data på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Digitalisering hjälper oss i vårt hållbarhetsarbete då det underlättar vår påverkansdialog och uppföljning. Att digitalisera är också extra relevant för Öhman just nu då vi befinner oss i en expansionsfas. Den skalbarhet som vi får genom digitalisering innebär att vi inte behöver öka våra kostnader märkbart i takt med att vi expanderar.

Vilka är de senaste trenderna?

– I och med att tekniken blivit så sofistikerad, billig och lättillgänglig finns idag större möjligheter att integrera den i organisationer. Vi kan se att bankerna just nu fokuserar väldigt mycket på ”blockchain”, något som på sikt kommer att revolutionera finanssektorn vad gäller transaktioner och säkra kontrakt. Det är spännande hur mycket vi på Öhman har gjort på bara några år. Idag har vi automatiserat alla våra stora flöden och kan fila på smådetaljer och hur vi ska jobba framåt. Vi har till exempel  integrerat mjukvarurobotar i vår dagliga verksamhet.

Hur kommer framtiden att se ut?

– Idag använder vi mjukvarurobotar som vi kan programmera manuellt men dessa tas förmodligen snart över av robotar som lär sig själva och utvecklas på egen hand. En annan spännande möjlighet är hur vi fattar våra beslut. I och med att vi får allt större tillgång till information kommer världen gå mer och mer mot beslutsfattande som baseras på data. Det låter avlägset nu men det är möjligt att vi inom en inte allt för lång framtid har en AI-robot i en bolagsstyrelse. Det är dock samverkan mellan de fysiska, digitala och biologiska innovationerna som kommer leda till de stora innovationerna. Vad gäller hållbarhetsfrågan finns det fantastiska möjligheter när vi med hjälp av sensorer kan mäta oändlig mängd data från naturen som vi sedan kan analysera med artificiell intelligens.

Det kan vara knepigt att helt greppa vad digitaliseringen faktiskt innebär, men klart är att vi står inför en förändring som kommer att påverka hela samhället!

 Slutligen, vad gör du när du inte jobbar med digitaliseringsfrågor?

– Jag reser väldigt mycket, man kan säga att jag är en global världsmedborgare. Eftersom min man bor utomlands så reser jag ofta för att träffa honom. Även där kommer digitalisering in i bilden, jag tycker det är spännande hur kommunikationen mellan människor i världen fungerar och utvecklas. Sedan är jag även ett tränings- och hälsofreak med en stor passion för löpning. Och precis som min löpning ser jag på digitalisering som ett gränslöst lopp där man hela tiden måste utvecklas och bli bättre för att hålla sig i täten.

Kontakt

Agneta Jakas Rosengren

Head of Business Tech & Transformation

+46 8 407 59 72
agneta.jakas@ohman.se