Viktor tar Life Science till Öhman

Viktor Elmsjö med examen från Karolinska Institutet och en utbildning inom bioentreprenörskap arbetar idag som fondförvaltare på Öhman.

Vi satte oss ner med Viktor för att höra mer om hans spännande och för branschen något ovanliga bakgrund.

Viktor tar Life Science till Öhman.

Viktor tar Life Science till Öhman.

Berätta mer om din bakgrund. Hur kom det sig att du började studera medicin?

– Jag har alltid varit intresserad av medicin, biologi och kemi och blev tidigt nyfiken på att forska och ta fram nya läkemedel. Därför kändes det naturligt för mig att börja läsa medicinsk biologi som är en forskarförberedande utbildning på Linköpings universitet. Där gjorde jag ett examensarbete där vi forskade på zebrafiskar, en slags genomskinlig fisk som är passande för att studera blodkärlstillväxt. Det var en väldigt häftig upplevelse och då trodde jag att det var forskning jag ville hålla på med.

Varför valde du att byta bana och börja jobba med finans?

– Liksom medicin och biologi har jag alltid haft ett intresse för ekonomi, aktiemarknaden, företagande och entreprenörskap. Det var det intresset som senare drog mig till Karolinska där jag läste en master inom bioentreprenörskap, en utbildning som blandar science och business. Men även om det kan verka som att jag gjort ett stort hopp från medicinsk biologi till att analysera aktier, så ser jag en tydlig röd tråd. Precis som forskningen så handlar aktieanalys om att ta reda på helheten – vilka bakomliggande processer som driver företagen.

Samtidigt är det en viktig bransch att jobba med för det finns stora möjligheter att göra gott genom investeringar i denna typ av företag och samtidigt få avkastning. Att notera ett bolag på börsen är ett verktyg för att finansiera uppfinningar och innovationer inom medtech/biotech som i förlängningen har möjlighet att bidra till ett bättre samhälle och en förbättrad tillvaro för många människor.

Det är precis det här jag vill jobba med och nu får jag blanda det som jag tycker allra mest om; mötet mellan biologi och aktiehandel, ekonomi och entreprenörskap!

Hur ser din roll på Öhman ut idag?

– Min huvudsakliga inriktning är på svenska småbolag och företag inom healthcare, biotech och medtech. Och där kommer min kunskap kring själva biologin och forskningen bakom bolagen väl till pass. För mig handlar det om att varje dag sätta mig in i ett nytt bolag och se vad de gör för att på så sätt bilda mig en uppfattning om deras möjligheter att lyckas. Vi ser nu att bolag inom healthcare, biotech och medtech växer på börsen och att deras börsvärden blir större samtidigt som den typen av företag blir allt fler. Det är väldigt spännande att vara en del av den utvecklingen.

Finns det några utmaningar med att jobba med en bransch som läkemedelsbranschen?

– Det finns såklart en del som är osäkert med läkemedelsbolag jämfört med många andra bolag. Det kan vara så att potentialen i ett företag är väldigt stor, samtidigt som risken generellt sett är större i denna typ av bolag. Men jag ser snarare en möjlighet i att jag med min bakgrund och expertis kan bidra till att ge insikt kring publicerad data och vid ett tidigt skede förstå och minimera riskerna.

Hur ser du framåt på ditt arbete hos Öhman?

– Många av de bolag som börsnoteras just nu är små läkemedelsbolag som inte sällan endast har en produkt. Med de rätta insikterna kring bakomliggande processer hos dessa bolag finns det stora möjligheter för att göra bra investeringar. Det ska bli oerhört spännande att nu få åka ut till de här bolagen och prata direkt med representanter, forskare och läkare för att höra deras syn på saker och ting. Med mina kunskaper kring hela kedjan – hur man tar ett läkemedel från forskning vid molekylstadiet till marknad och alla steg däremellan – tror jag att jag har mycket att bidra med framöver.

Slutligen, vem är Viktor på fritiden?

– Man kan väl säga att jag är en riktig lantis här i storstan. Jag har bott i Stockholm i tre år men är ursprungligen uppvuxen på en gård i Småland mellan Eksjö och Nässjö. Därför är jag van vid friluftsliv och när jag får tid över gillar jag att tälta, fiska och åka skidor. Och precis som många andra här på Öhman gillar jag löpning.

Kontakt

Viktor Elmsjö

Förvaltare Öhman Hälsa och Ny Teknik