MedarbetareEn positiv arbetsplats som attraherar och behåller rätt medarbetare är en förutsättning för vår framgång

Hos Öhman ges utrymme för professionell och personlig tillväxt i en miljö som kännetecknas av ansvarstagande och engagemang. Vi verkar för att man ska få möjlighet att utvecklas internt och inte vara hänvisad till att byta arbetsplats för att komma vidare i arbetslivet.

Rekrytering och medarbetarporträtt

Vi är övertygade om att människan gör företaget och inte vice versa. Våra medarbetare drivs av nyfikenhet, engagemang och ansvarstagande – kort sagt Öhmans gemensamma värdegrund.

Medarbetarporträtt

Hälsa och säkerhet

Öhman satsar på förebyggande företagshälsovård genom en årlig hälsokontroll för samtliga anställda. Vi har återkommande organiserade motionstillfällen i form av löp- och cirkelträning samt promenader, där all personal uppmuntras att delta.

Mångfald och jämställdhet

Vi vill att arbetsplatsen ska bestå av medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. I rekryteringsprocessen arbetar vi aktivt med både mångfald och jämställdhet. Målet är att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kompetensutveckling

Öhman verkar i en bransch där medarbetarnas kompetens är den största tillgången. Under året har företaget tillhandahållit en rad utbildningar, främst inom regelverksområdet. Vi håller årliga medarbetarsamtal med samtliga anställda.

Välkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Ulrika om du vill veta mer om Öhman som arbetsplats.

Ulrika Håkansson

Personalchef

+46 8 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se