Så här gör vi skillnad

Öhman vill vara en delaktig och ansvarsfull samhällsaktör och bidrar därför med erfarenhet och resurser i olika sammanhang.

Öhman bidrar till att sprida kunskap om äldre- och demensvård

Öhman stödjer Swedish Care International som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldre- och demensvård på den globala arenan.

Kontaktpersoner

Camilla Lundquist

Presskontakt, Öhman Fonder

+46 70 972 50 62
camilla.lundquist@ohman.se