Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman stödjer barnhjärtforskning

Årligen på alla hjärtans dag överlämnar Öhman en fjärdedel av intäkterna från förvaltningen av aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond till forskning i barns hjärtsjukdom.

25% av intäkterna från fonden till forskning om barns hjärtsjukdomar

43 msek har Öhman bidragit med till medicinsk forskning sedan 1994

Insamlingsorganisationen Hjärt-Lungfonden och Öhman har ett långsiktigt samarbete som startade redan 1994. Aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond har genom åren bidragit med 43 miljoner kronor till forskningen.

Ett sparande i aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond ger dig som fondsparare möjlighet att stödja forskningen utan att avstå från något. Det gör istället vi på Öhman genom att avstå från en fjärdedel av intäkterna från förvaltningen av aktiefonden.

Till fondlistan