Samhällsengagemang

Öhman bidrar till att sprida kunskap om äldre- och demensvård

Öhman stödjer Swedish Care International som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldre- och demensvård på den globala arenan. Den demografiska utvecklingen med en snabbt åldrande befolkning och ökningen av demenssjukdom är en stor utmaning för framtiden som kräver ett samhällsövergripande engagemang.

Demenssjukdomar är en global och hastigt växande utmaning som påverkar alla delar av samhället. Idag lider 46,8 miljoner människor världen över av demens och kostnaden globalt uppskattas till 818 miljarder dollar per år.

Öhman är partners i initiativet Dementia Forum X som bjuder in representanter från samhällets viktigaste sektorer för att skapa dialog och hitta lösningar för ett mer demensvänligt samhälle. Öhman stödjer även mobilapplikationerna Dementia Support och Elderly Care som ger information, inspiration och tips till anhöriga och närstående till äldre och demenssjuka.

Dementia Forum X

Dementia Forum X

Dementia Forum X är ett unikt arrangemang där 100 utvalda internationella representanter från finansvärlden, näringslivet, vården, forskningen och samhället möts för att diskutera den globala utmaningen den åldrande befolkningen och det ökande antalet personer som lider av demenssjukdom i världen innebär. Syftet är att vara en katalysator för initiativ, samverkan och handlingskraft i kampen mot en av samtidens allra största utmaningar. Ladda ner e-bok

Dementia Support

Dementia Support

Dementia Support är en mobilapplikation för anhöriga och hemvårdare till personer med demenssjukdom. Den innehåller information och inspiration för att öka livskvalitén samt tips och råd om hur man kan förenkla sin vardag som anhörigvårdare och närstående.

Tack vare Öhmans partnerskap finns Dementia Support att ladda ner gratis i hela världen via App Store och Google Play.

Elderly Care

Elderly Care

Elderly Care är en mobilapplikation med syfte att underlätta för anhöriga som vårdar sina äldre i hemmet. Man finner råd och tips för att förenkla vardagen men också beskrivning av skillnaden mellan normalt åldrande och åldrande till följd av sjukdom. Applikationen ger bl.a. också möjlighet att dela sin egen historia med andra användare.

Tack vare Öhmans partnerskap finns Elderly Care att ladda ner gratis i hela världen via App Store och Google Play.