Öhman-gruppen  i korthet

Öhman är en svensk familjeägd och fristående finansiell företagsgrupp som grundades 1906. Idag är Tom Dinkelspiel styrelseordförande och Johan Malm chef för koncernen som förvaltar  närmare 100 miljarder kronor genom sitt rörelsedrivande dotterbolag Öhman Fonder. Gruppen består även av Öhman Bank, kärninnehavet Nordnet – som är gruppens största finansiella engagemang – samt ett antal övriga investeringar.

Moderbolag

E. Öhman J:or AB

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Koncernchef: Johan Malm

Eget kapital: 2,5 miljarder kronor

Öhman i Sverige

Öhman Fonder

I Sverige erbjuder Öhman fondförvaltning och diskretionär portföljförvaltning åt institutioner, försäkringsbolag och förmögna privatpersoner. Den rörelsedrivande verksamheten i Sverige bedrivs via bolaget E. Öhman J:or Fonder AB.

Styrelseordförande: Johan Malm

Vd: Jamal Abida Norling

Antal anställda: 69

AUM (2017): 90 miljarder kronor

Öhman i Luxemburg

Öhman Bank

I Luxemburg erbjuder Öhman kapitalförvaltning, orderexekvering och strukturering av förmögenheter samt finansiering. Verksamheten i Luxemburg grundades 2006 (banktillstånd 2008) och bedrivs via bolaget Öhman Bank S.A.

Styrelseordförande: Tom Dinkelspiel

Vd: Niklas Söderström/Mikael Bengtsson

Antal anställda: 29

AUM (2017): 768 miljoner euro

Kärninnehav

Nordnet

Nordnet är en digital bank som grundades 1996 och som värderar innovationer högt. 2017 köptes Nordnet ut från börsen av NNB Intressenter som ägs av Öhman och Nordic Capital. Banken är idag en av Nordens ledande nätbanker och valdes till Årets Bank 2017.

Styrelseordförande: Hans Larsson

Tillförordnad vd: Anders Danielsson

Antal anställda: 474

AUA (2017): 272 miljarder kronor

Övriga investeringar

Private Equity

Noterade bolag

Onoterade bolag

Likviditetsförvaltning

Kontaktpersoner

Tom Dinkelspiel

Ordförande Öhman-gruppen

+46 8 407 58 11
tom.dinkelspiel@ohman.se


Johan Malm

Koncernchef Öhman-gruppen och ordförande Öhman Fonder

+46 8 407 59 11
johan.malm@ohman.se