Information om våra bolag

Öhman-koncernen har förtroendet att förvalta 81 miljarder kronor och verksamheten bedrivs i Sverige och i Luxemburg.

Tre tydliga verksamhetsområden

  1. Kapitalförvaltning bedrivs inom bolagen; E. Öhman J:or Wealth Management AB, Öhman Bank S.A. och E. Öhman J:or Fonder AB.
  2. Private Banking-tjänster erbjuds via bolagen; E. Öhman J:or Wealth Management AB och Öhman Bank S.A.
  3. Fondförvaltning erbjuds via bolaget E. Öhman J:or Fonder AB.

1906 grundades moderbolaget

E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhman-koncernen och bolaget grundades 1906 under namnet Bankirfirman Öhman.