Legal information om våra bolag

Öhman-koncernen har förtroendet att förvalta 85 miljarder kronor och verksamheten bedrivs i Sverige och i Luxemburg.

Tre tydliga verksamhetsområden

  1. Kapitalförvaltning bedrivs inom bolagen; E. Öhman J:or Fonder AB i Sverige och Öhman Bank S.A i Luxemburg.
  2. Private Banking-tjänster erbjuds via bolaget Öhman Bank S.A. i Luxemburg.
  3. Fondförvaltning erbjuds via bolaget E. Öhman J:or Fonder AB i Sverige.

1906 grundades moderbolaget

E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhman-koncernen och bolaget grundades 1906 under namnet Bankirfirman Öhman.