Styrelse och ledning

Ledning

Lars Bjerrek

CEO

Född 1963

Mikael Bengtsson

COO

Född 1978

Styrelse

Tom Dinkelspiel

Ordförande

Född 1967

Andra styrelseuppdrag:  Styrelseordförande i Swedsec Licensiering AB and Öhmankoncernens moderbolag E. Öhman J:or AB. Styrelseledamot MPS Holding AB, Kogmot AB och Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB. Styrelseordförande i Nordnet Pensionsförsäkring AB samt styrelseledamot i Nordnet Bank AB och i Nordnet Livsforsikring AS.

Lars Bjerrek

Ledamot

Född 1963

CEO Öhman Bank

Bakgrund: Head of Savings, Nordea Sverige, Global Head Private Banking, Carnegie, CEO, SEB Private Bank S.A. Luxembourg, Head Commercial banking, SEB Singapore

Jurist, Handelshögskolan i Göteborg

Björn Fröling

Vice ordförande, ledamot sedan 2006

Född 1957

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Neqst Partners AB  med närstående bolag och RP Ventures AB samt styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB, E. Öhman J:or Wealth Management AB, Hartwall Invest Oy Ab, Arvid Nordquist HAB och Inmet Sweden Holding AB.

Claes-Johan Geijer

Ledamot

Född 1957

Bakgrund: Karriär i ledande befattningar inom ett antal olika industriföretag i och utanför Sverige samt inom bank senast som Global Head of Private Banking på Carnegie och CEO för Banque Carnegie Luxembourg.

Andra uppdrag: Numera verksam som oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot inom flera olika branscher och länder, bosatt i Luxemburg.

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Johan Malm

Ledamot

Född 1973

Koncernchef E. Öhman J:or AB

Pontus Barrné

Ledamot

Född 1970

CFO E. Öhman J:or AB