1906 grundades moderbolaget

E. Öhman J:or AB är moderbolag i Öhman-koncernen och grundades 1906 under namnet Bankirfirman E. Öhman J:or.

Tre tydliga verksamhetsområden

Öhman-koncernen verkar inom tre tydliga områden; kapitalförvaltning, private banking och fonder. Idag har Öhman förtroendet att förvalta 85 miljarder kronor och verksamheten bedrivs i Sverige och i Luxemburg.

Nordnet är ett av intressebolagen

Inom Öhman återfinns även flera intressebolag. Ett av bolagen är Nordnet, som är en av Nordens ledande nätbanker. Ytterligare ett intressebolag är Neqst, som bedriver aktiv investeringsverksamhet inom teknologisektorn. Läs mer om våra intressebolag.