Styrelse och ledning

Ledning

Johan Malm

Koncernchef

Född 1973

Styrelse

Tom Dinkelspiel

Ordförande

Född 1967

Andra styrelseuppdrag:  Styrelseordförande i Swedsec Licensiering AB och Banque Öhman S.A. Styrelseledamot MPS Holding AB, Kogmot AB och Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB. Styrelseordförande i Nordnet Pensionsförsäkring AB samt styrelseledamot i Nordnet Bank AB och i Nordnet Livsforsikring AS.

Jacob Dalborg

Ledamot

Född 1970

VD Bonnier Books

Andra styrelseuppdrag : Styrelseordförande i samtliga Bonnier Books bolag samt styrelseledamot i Bonniers Konsthall.

Charlotte Dinkelspiel

Ledamot

Född 1970

Mikael Ericson

Ledamot

Född 1960

VD och koncernchef Intrium Justitia

Björn Fröling

Vice ordförande, ledamot sedan 2006

Född 1957

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Neqst Partners AB  med närstående bolag och RP Ventures AB samt styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB, E. Öhman J:or Wealth Management AB, Banque Öhman S.A., K. Hartwall Invest Oy Ab, Arvid Nordquist HAB  och Braganza AB.

Håkan Nyberg

Ledamot

Född 1959

VD Nordnet

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Andra styrelseuppdrag: Ledamot E. Öhman J:or AB och Berättarministeriet samt suppleant Gummesson Gruppen AB.