Styrelse och ledning

Ledning

Johan Malm

Koncernchef

Född 1973

Styrelse

Tom Dinkelspiel

Ordförande

Född 1967

Andra styrelseuppdrag:  Styrelseordförande i Swedsec Licensiering AB och Öhman Bank S.A. Styrelseledamot MPS Holding AB, Kogmot AB och Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB. Styrelseordförande i Nordnet Pensionsförsäkring AB samt styrelseledamot i Nordnet Bank AB och i Nordnet Livsforsikring AS.

Jacob Dalborg

Ledamot

Född 1970

VD Bonnier Books

Andra styrelseuppdrag : Styrelseordförande i samtliga Bonnier Books bolag samt styrelseledamot i Bonniers Konsthall.

Charlotte Dinkelspiel

Ledamot

Född 1970

Mikael Ericson

Ledamot

Född 1960

VD och koncernchef Intrum Justitia

Björn Fröling

Vice ordförande, ledamot sedan 2006

Född 1957

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Neqst Partners AB  med närstående bolag och RP Ventures AB samt styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB, Öhman Bank Öhman S.A., K. Hartwall Invest Oy Ab, Arvid Nordquist HAB  och Braganza AB.

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Andra styrelseuppdrag: Ledamot E. Öhman J:or AB och Berättarministeriet samt suppleant Gummesson Gruppen AB.