Legal information

Mer harmoniserad hantering av placeringstjänster

Sedan den 1 november 2007, då direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) trädde i kraft, är hanteringen av placeringstjänster harmoniserad i EU. Direktivet påverkar alla våra placeringskunder.

Huvudsyftet med direktivet är ett bättre investerarskydd, mer enhetliga investeringstjänster och stärkt konkurrens i finanssektorn i EU.

Vi har anpassat rutiner och praxis efter reglerna för att göra det så enkelt som möjligt för dig som är kund. Reglerna gäller både för privatkunder och företagskunder.

Öhman ska:

  • kategorisera alla kunder som köper placeringstjänster av oss
  • bedöma hur lämplig varje tjänst är för varje kund
  • verkställa ordrar på det sätt som är bäst för kunden
  • skicka ett sammandrag av våra riktlinjer för intressekonflikter till kunderna

Kontaktpersoner

Veronica Selander Rosengren

Head of Group Compliance, The Öhman Group

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se