Priser och avgifter

Diskretionär portföljförvaltning

Diskretionär portföljförvaltning erbjuds till såväl fast som prestationsbaserat arvode.

Fondförvaltning

Fondförvaltning erbjuds normalt enligt gällande förvaltningsavgift för respektive investeringsfond.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Fondbolagets kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se