Rapporter och språk

Den löpande rapporteringen utgör en viktig del i uppdraget.

Rapporter

Kunder till Öhman Fonder erhåller löpande information om transaktioner via avräkningsnotor och helårskontoutdrag. För kunder som har diskretionär portföljförvaltning tillkommer även en månatlig rapport som visar värdeutvecklingen för kundens värdepapper som ingår i den diskretionära portföljförvaltningen.

Språk

Om inte annat överenskommits används svenska i kommunikationen mellan oss och våra kunder liksom i dokumentation och övrig information från Öhman Fonder.

Kontaktpersoner

Kundtjänst

Fondbolagets kundtjänst har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00.

020 52 53 00
fonder@ohman.se