Styrelse och ledning

Ledning

Jamal Abida Norling

VD

VD, E. Öhman J:or Fonder AB

Styrelse

Johan Malm

Ordförande

CEO, E. Öhman J:or AB. Styrelseledamot i Ung Företagsamhet, Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB, Öhman Bank S.A. och diverse andra bolag i Öhmankoncernen. Tidigare VD, E. Öhman J:or Fonder AB och Head of Institutional Sales, AMF Fonder AB.

Björn Fröling

Ledamot

Styrelseordförande i Neqst 2017 AB m. fl., RP Ventures AB och Allba Holding AB. Styrelseledamot i bl.a. E. Öhman J:or AB (vice ordförande), Öhman Bank S.A., K. Hartwall Invest Oy AB, Arvid Nordquist HAB, Holmen Fondsforvaltning AB, Tryggstiftelsen och SBF Management AB. Tidigare Managing Director, Lazard. Partner & VD, Brummer & Partners AB. Assistant Director Morgan & Grenfell & Co. Limited.

Håkan Gustavson

Ledamot

CEO, Beijer Ventures AB. Styrelseledamot i OrganoClick, Serendipity Ixora, Sturebadet m.fl.

Åsa Hedin

Ledamot

Styrelseordförande i Artificial Solutoins AB, Ledamot Nolato AB, Tobii AB, C-Rad AB, Industrifonden AB och Cellavision AB.

Catharina Versteegh

Ledamot

Styrelseledamot E. Öhman J:or AB, Berättarministeriet, Premiefinans K. Bolin AB, Gummesson Gruppen AB samt Ernström & Co. AB.