Styrelse och ledning

Ledning

Pablo Bernengo

VD

Född 1974

Styrelse

Fredrik von Baumgarten

Ordförande

Född 1959

Advokat, Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advokater AB

Andra styrelseuppdrag: Ledamot Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advokater AB och  Ankar Sweden AB.

Björn Fröling

Ledamot

Född 1957

Andra styrelseuppdrag: Ordförande Neqst Partner AB och RP Ventures AB samt ledamot E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Wealth Management AB, K. Hartwall Invest Oy Ab, Arvid Nordquist HAB och Inmet Sweden Holding AB.

Håkan Gustavson

Ledamot

Född 1958

CFO, Beijer Invest AB

Åsa Hedin

Ledamot

Född 1962

Andra styrelseuppdrag: Ledamot Nolato AB, Ruter Dam AB, Rymdbolaget AB, Tobii AB, och Cellavision AB.

Catharina Versteegh

Ledamot

Född 1970

Andra styrelseuppdrag: Ledamot E. Öhman J:or AB och Berättarministeriet samt suppleant Gummesson Gruppen AB.