Svensk kod för fondbolag

Fondbolagens Förening har antagit en ”Svensk kod för fondbolag”.

Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman Fonder är medlemmar i Fondbolagens förening och har för avsikt att följa ”Svensk kod för fondbolag”.