E. Öhman J:or Wealth Management AB

Bolaget E. Öhman J:or Wealth Management AB (”Öhman Wealth Management”) ingår i Öhman-koncernen. Öhman Wealth Management erbjuder diskretionär portföljförvaltning, investeringsrådgivning och via extern expertis även juridisk rådgivning.

Diskretionär portföljförvaltning

Öhman Wealth Management erbjuder diskretionär förvaltning av värdepappersportföljer. I den diskretionära förvaltningen förvaltas kapitalet i enlighet med ett upprättat förvaltningsavtal och tillhörande placeringsreglemente som är unikt för varje kund. Till förvaltningsuppdraget utses en kapitalförvaltare som ansvarig för de åtaganden som överenskommits i avtalet mellan parterna. Kapitalförvaltaren ingår i ett team som tillsammans arbetar med allokeringsfrågor. Diskretionär förvaltning riktar sig till de kunder som vill överlåta den löpande förvaltningen till Öhman.

Investeringsrådgivning

Inom verksamhetsområdet investeringsrådgivning erbjuder Öhman Wealth Management en individuellt anpassad rådgivning och förvaltningstjänst i samråd med kunden. Investeringsrådgivning rekommenderas de kunder som själva aktivt vill förvalta sina tillgångar men som samtidigt önskar ha tillgång till kvalificerade placeringsråd och ställer höga krav på service. Tjänsten utvecklas kontinuerligt i dialog med den personliga kapitalförvaltaren.

Juridisk rådgivning

Öhman Wealth Management samarbetar med externa specialister inom skatte- och familjerätt. Genom att planera och strukturera den skatte- och familjerättsliga situationen kan de externa specialisterna, tillsammans med kunden, skapa en optimal struktur för förvaltningen av kundens tillgångar. Kunden erbjuds även hjälp med att upprätta de juridiska dokument som behövs.

 

 

Kontaktpersoner

Lars Bjerrek

CEO Öhman Bank S.A.

08 407 58 41
lars.bjerrek@ohman.se