Klagomål

Öhman har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster.

En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Öhman har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Öhman inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med Öhmans motivering till detta.

Vart du vänder dig

Du kontaktar klagomålsansvarige hos Öhman Wealth Management och beskriver vad du tycker blivit fel. Klagomålsansvarig hos Öhman Wealth Management är Ulrika Håkansson.

Klagomål rörande Öhman Wealth Management skickas till:

Klagomålsansvarig
Öhman Wealth Management
Box 7244
103 89 Stockholm

Missnöjd med Öhman Wealth Managements beslut

Om du inte anser dig kunna acceptera Öhman Wealth Managements beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna Reklamationsnämndens hemsida: www.arn.se

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Mer information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Kontaktpersoner

Ulrika Håkansson

Human Resources

08 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se