Styrelse och ledning

Ledning

Lars Bjerrek

VD

Född 1963

Ulrika Håkansson

stf. VD

Född 1963

Styrelse

Johan Malm

Ordförande

Född 1973

Koncernchef E. Öhman J:or AB

Lars Bjerrek

Ledamot

Född 1963

VD E. Öhman J:or Wealth Management AB

Andra styrelseuppdrag: Ledamot Banque Öhman S.A, Luxembourg

Bakgrund: Head of Savings, Nordea Sverige, Global Head Private Banking, Carnegie, CEO, SEB Private Bank S.A, Luxembourg, Head Commercial banking, SEB Singapore

Jurist, Handelshögskolan i Göteborg

Björn Fröling

Ledamot

Född 1957

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Neqst Partner AB och RP Ventures AB samt styrelseledamot i E. Öhman J:or AB, E. Öhman J:or Fonder AB, K. Hartwall Invest Oy Ab, Arvid Nordquist HAB och Braganza AB.

Bakgrund: VD och delägare i Lazard AB, VD och delägare Brummer & Partners AB, Head of Corporate Finance Alfred Berg.

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm