Investerarskydd

Fondandelar som Öhman Wealth Management förvarar för kundens räkning och medel som tagits emot med redovisningsskyldighet ska hållas avskilda från Öhman Wealth Managements egna tillgångar.

Detta innebär att Öhman Wealth Managements kunders medel och fondandelar normalt inte påverkas om Öhman Wealth Management mot förmodan skulle försättas i konkurs.

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunder vars medel som mottagits mot redovisningsskyldighet eller fondandelar som förvaras av Öhman Wealth Management rätt till ersättning av garantimyndigheten om Öhman Wealth Management hanterat kundens tillgångar felaktigt. Detta gäller bland annat när medel eller finansiella instrument inte avskilts tillräckligt för kundens räkning för att uppnå skydd vid händelse av konkurs. Kunden har i dessa fall enligt investerarskyddet rätt till särskild ersättning från garantimyndigheten med sammanlagt högst 250 000 kronor.

Begäran om ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställas till garantimyndigheten som betalar ut ersättning efter prövning.

Kontaktpersoner

Ulrika Håkansson

Human Resources

08 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se