Priser och avgifter

Diskretionär portföljförvaltning

Diskretionär portföljförvaltning erbjuds till såväl fast som prestationsbaserat arvode.

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning erbjuds till fast arvode.

Kontaktpersoner

Ulrika Håkansson

Human Resources

08 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se