Rapporter och språk

Den löpande rapporteringen utgör en viktig del i uppdraget.

Diskretionär portföljförvaltning

Kunder till Öhman Wealth Management som har diskretionär portföljförvaltning erhåller en månatlig rapport som bland annat visar innehav och värdeutvecklingen i kundens portfölj. Utöver denna rapportering erhåller kunden avräkningsnotor, kontoutdrag etc. via depåbanken i enlighet med depåbankens rutiner.

Investeringsrådgivning

De kunder till Öhman Wealth Management som har investeringsrådgivning erhåller en månatlig rapport som bland annat visar innehav och värdeutvecklingen i kundens portfölj.  Utöver denna rapportering erhåller kunden avräkningsnotor, kontoutdrag etc. via depåbanken i enlighet med depåbankens rutiner.

Språk

Om inte annat överenskommits används svenska i kommunikationen mellan oss och våra kunder liksom i dokumentation och övrig information från Öhman Wealth Management.

Kontaktpersoner

Ulrika Håkansson

Human Resources

08 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se