Nu tar vi pulsen på Sveriges kommuner och landsting

I samarbete med Kommunalekonomernas förening (KEF) tar Öhman återigen pulsen på Sveriges kommuner, landsting och regioner när det gäller finansiella placeringar, hållbarhet och behov av utbildning i finansiella frågor.

Kommunpuls 2018 är framtagen av undersökningsföretaget Sic Insight på uppdrag av Öhman i samarbete med KEF. Undersökningen har som syfte att ta pulsen på kommuner, landstings och regioners hållbarhetsarbete kopplat till finansiell förvaltning, samt undersöka hur utbildningsbehovet ser ut inom dessa organisationer.

Undersökningsresultaten skapar även ett underlag för att mäta utvecklingen över tid genom årligen återkommande pulsmätningar. Datainsamlingen görs som en elektronisk webbenkät.

Nedan kan du ta del av en sammanställning av resultat från förra årets KommunPuls.

Kontaktpersoner