Ta del av resultatet från årets upplaga av KommunPuls!

I samarbete med Kommunalekonomiska föreningen (KEF) tar Öhman årligen pulsen på Sveriges kommuner, landsting och regioner när det gäller finansiella placeringar, hållbarhet och behov av utbildning i finansiella frågor.

KommunPuls är framtagen av undersökningsföretaget Sic Insight på uppdrag av Öhman och i samarbete med KEF. Undersökningen syftar till att ta pulsen på kommuner, landsting och regioners hållbarhetsarbete kopplat till den finansiella förvaltningen, samt undersöka hur utbildningsbehovet för finansiella frågor ser ut och utvecklas.

Undersökningsresultaten skapar även ett underlag för att mäta utvecklingen över tid genom årligen återkommande pulsmätningar. Datainsamlingen görs som en elektronisk webbenkät.

Resultatet av den årliga kartläggningen gör att vi kan mäta utvecklingen framöver. Datainsamlingen är genomförd som en elektronisk webenkät.

Relaterade Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du ta del av resultatet från årets upplaga av KommunPuls.

Kontaktpersoner

Håkan Skötte

Institutionell kundförvaltning, Öhman Fonder

+46 8 407 58 74
hakan.skotte@ohman.se


Ola Eriksson

Kanslichef KEF

ola.eriksson@kef.se