Öhman Sweden Micro Cap

Lipper Fund Awards 2019

Öhman Sweden Micro Cap har utsetts till Sveriges bästa småbolagsfond på tio år av ”Lipper Fund Awards 2019”. Eftersom fonden har skördat segrar i omgångar sedan 1997 är utmärkelsen lika glädjande som konkret bevis på fingertoppskänslan hos förvaltare Stefan Kopperud med team.

 

Öhman Sweden Micro Cap

Eftersom aktiefonden Öhman Sweden Micro Cap har skördat segrar i omgångar sedan 1997 är utmärkelsen lika glädjande som konkret bevis på fingertoppskänslan hos förvaltare Stefan Kopperud med team.

Aktiefonden Öhman Sweden Micro Cap prisas i år igen av Lipper Fund Awards med utmärkelsen ”Equity Sweden Small and Mid Caps 10 years”.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort fakta om fonden

Placeringsinriktning

Öhman Sweden Micro Cap placerar i aktier i små och medelstora bolag som vid investeringstillfället har ett marknadsvärde på högst 0,5 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Fonden placerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan i begränsad omfattning även investera i nordiska aktier.

Riskprofil

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Öhman Sweden Micro Cap begränsar sina investeringar till en specifik geografisk region samt investerar huvudsakligen i små tillväxtbolag, vars aktiekurser generellt kännetecknas av större kurssvängningar än för stora bolag.

Hållbarhetsprofil

Öhman Sweden Micro Cap följer vår standard för ansvarsfulla investeringar vilket innebär att fonden inte investerar i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk.